Hawliau plant a deddfwriaeth y Deyrnas Unedig

Beth y gellir ei ddefnyddio i brofi neu ddiogelu hawliau plant?

Perthnasedd

Sianel

Cyfraith ryngwladol ar hawliau dynol
Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn ac Offerynnau Hawliau Dynol Rhyngwladol eraill
Safonau hawliau dynol i bob plentyn ym mhob cwr o’r byd (ac eithrio’r Unol Daleithiau a Somalia) Yn cael ei fonitro a’i weithredu gan Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn a Chyrff Cytuniadau Rhyngwladol eraill
Cyfraith ranbarthol
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol
Yn berthnasol i bob plentyn yn yr Undeb Ewropeaidd Llys Hawliau Dynol Ewrop
Cyfraith statudol ddomestig y Deyrnas Unedig (Deddfau Seneddol, deddfwriaeth sylfaenol)
Deddf Hawliau Dynol 1998
Deddf Plant 1989
Deddf Plant 2004
Deddfwriaeth Gwrthwahaniaethu
Yn berthnasol i bob plentyn yn y Deyrnas Unedig Llysoedd domestig y Deyrnas Unedig
Cyfraith achosion
e.g. e.e. Achos Gillick
Yn berthnasol i blant yn y Deyrnas Unedig Llysoedd domestig y Deyrnas Unedig

 

Experience the sports betting thrill.

betting websites uk