Sylwadau cyffredinol

Dogfen sy’n cael ei chyhoeddi’n achlysurol gan y Pwyllgor ar Hawliau’r Plentyn yw Sylw Cyffredinol. Yn y Sylwadau Cyffredinol hyn mae’r Pwyllgor yn rhoi dehongliad llawnach o erthygl neu ddarpariaeth yn y Confensiwn. Maent yn cynnig arweiniad a chymorth i weithredu’r Confensiwn.

Mae Sylw Cyffredinol yn aml yn dilyn Diwrnod Trafodaeth Gyffredinol. Unwaith y flwyddyn, yn ei sesiwn ym mis Medi, mae’r Pwyllgor yn cynnal Diwrnod Trafodaeth Gyffredinol ar ddarpariaeth yn y Confensiwn ar Hawliau’r Plentyn er mwyn cyhoeddi argymhellion manylach i lywodraethau. Bob blwyddyn, gwahoddir plant, cyrff anllywodraethol ac arbenigwyr i gyflwyno dogfennau fel sail ar gyfer dadl undydd y Pwyllgor gyda rhanddeiliaid (asiantaethau’r Cenhedloedd Unedig, aelodau’r Pwyllgor, cyrff anllywodraethol, academyddion, cyfreithwyr, plant, ac yn y blaen).

Rhif. Testun Ieithoedd Dyddiad
Fformat Word Fformat PDF
12 The right of the child to be heard E   2009
11 Indigenous children and their rights under the Convention E | R | S E | F | A 2009
10 Children's rights in Juvenile Justice E | F | S E | F | R | S | C | A 2007
9 The rights of children with disabilities E | F | S E | S 2006
8 The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment E | F | S E | F | S 2006
7/Rev.1 Implementing child rights in early childhood E | F | S E | F | S 2005
6 Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin E | F | S E | F | S 2005
5 General measures of implementation for the Convention on the Rights of the Child E | F | S E | F | S 2003
4 Adolescent Health E | F | S E | F | S 2003
3 HIV/AIDS and the rights of the child E | F | S E | F | S 2003
2 The role of independent human rights institutions E | F | S E | F | S 2002
1 The aims of education E | F | S E | F | S 2001

Mae sylwadau cyffredinol yr holl gyrff cytuniadau hawliau dynol wedi’u dwyn ynghyd yn y ddogfen HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.II)

A | C | E | F | R | S

Experience the sports betting thrill.

betting websites uk