Prif ffrydio hawliau plant

Mae prif ffrydio hawliau plant yn golygu dod â rhywbeth o’r cyrion i’r brif ffrwd – ei wneud yn dderbyniol i’r mwyafrif. Mae’n golygu cael sefydliadau sydd hyd yn hyn wedi anwybyddu hawliau plant i ymgorffori hawliau plant yn eu hagendâu sefydliadol.

Er mwyn prif ffrydio hawliau plant mae angen rhoi ystyriaeth sensitif i blant wrth gynllunio, monitro a gweithredu gwasanaethau, polisïau a gweithdrefnau. Ni ddylai plant a phobl ifanc fod yn anweledig. Dylent gael lle blaenllaw ym mhob datblygiad.

Ewch i’r tudalennau ar Strategaeth Hawliau Plant er mwyn cael gafael ar amrediad o offer i’ch helpu chi i brif ffrydio hawliau plant yng ngwaith eich sefydliad. 

Experience the sports betting thrill.

betting websites uk