Defnyddio’r dull gweithredu sy’n seiliedig ar hawliau plant

Using children's rights based approach

Gellir crynhoi cylch gweithredu dull sy’n seiliedig ar hawliau fel proses bedwar cam:

Mae pob cam yn bwydo i’r nesaf i greu sbiral o newid. Mae nifer o offer ac enghreifftiau o ymarfer sy’n seiliedig ar hawliau ar gyfer pob cam.

Experience the sports betting thrill.

betting websites uk