Hyfforddiant hawliau plant i staff

Dylai’r holl staff sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc, neu’n gweithio i blant a phobl ifanc, gael hyfforddiant yn ymwneud â hawliau plant. Gallwch lawrlwytho’r adnoddau hyfforddi diweddaraf yn ein hadran Addysg a Hyfforddiant neu chwilio am adnoddau yn ein Llyfrgell.
Dysgwch am yr hyn mae eraill yn ei wneud ym maes hyfforddiant ar hawliau plant yn ein hadran ar Ddysgu o Ymarferion.
Os oes arnoch angen hyfforddiant hawliau plant i’ch sefydliad cysylltwch â Pat Dunmore, Swyddog Hyfforddi a Datblygu Hawliau Plant, Achub y Plant. Manylion cysylltu: 

Experience the sports betting thrill.

betting websites uk