Adran y Llyfrgell

Cyflwyniad

Mae adran y Llyfrgell yn cynnwys amrywiaeth o adnoddau ar hawliau plant yng Nghymru, ar lefel y DU, lefel Ewrop ac ar lefel ryngwladol.

Diben y llyfrgell yw cefnogi ymarferwyr ym mhob maes i godi ymwybyddiaeth, hyrwyddo a gweithredu Confensiwn y CU ar Hawliau'r Plentyn yn y man lle’r ydych chi’n gweithio.

Fe ddewch o hyd i ganllawiau ymarferol, pecynnau hyfforddiant, adnoddau addysgol, gwefannau ac adroddiadau. Mae’r adnoddau wedi’u catalogio mewn sawl ffordd fel bod modd i chi chwilio yn ôl allweddair, pwnc, a gwlad neu fath o adnodd.

Mae’r Llyfrgell yn gronfa ddata sy’n datblygu ac nid yw’n gyflawn. Os ydych chi wedi creu adnodd neu os ydych chi’n gwybod am adnodd y dylem ei gynnwys yn eich barn chi, yna rhowch wybod i ni drwy .

Sylwer na allwn ddarparu'r cyfleuster chwilio na’r canlyniadau yn Gymraeg. Os ydych chi’n chwilio am adnodd Cymraeg neu ddwyieithog, dewiswch y meysydd priodol yn y blwch Iaith.

Allweddeiriau:  
Math o Adnodd: *
Canolbwynt:  
Focus Category:  
Ardal: *
Iaith:  

* = Meysydd gorfodol
 

Angen help gyda’r ffurflen yma?

Experience the sports betting thrill.

betting websites uk